Medve Színpad

színház

Medve Színpad repertoár

Klikkeljen az előadásra a részletekért!

Ady-rítus három nőre (45 perc)

Szereplők: Bánfi Kata és Egyed Brigitta
Hegedűn közreműködik: Kiss Enikő
Forgatókönyvíró, rendező: Halmy György

„Lenni kell, lenni, lenni” – szívekbe találnak a súlyos kezdő szavak „Élünk, vagy nem?”- hasít a csöndbe a kérdés, amit talán ugyanígy már többször föltettünk magunknak. „Tartsd magad” – ó, ezt tudjuk, már elég régen erről szól az életünk. És mégis: „Szép az Élet, ha sugárzik,/ Szép az Élet, hogyha másik,/ Szép az Élet, ha hibázik/ S szép a Halál, ha sírt ás itt.” – értjük ezt is nagyon. „Hunytán, fogytán van már a tűz./ Orv gallyakat nem tudok szedni:/ Megtanulom: milyen öröm/ Dideregni.”

Az előadás kivételes színészi lehetőség a két főszereplőnek és a hegedűművésznőnek.  A problémáinkkal való szembenézés és a mindennapjaink életérzése megjelenik estünkben, egy ember különböző énjei feleselnek, beszélgetnek egymással. A mindenkiben meglévő fekete és fehér, a bohóc és a gondolkodó, a filozófus és a mindennapok életszemlélete, a vidámság és a kétkedés, mindez az életünk része. A zene az a dimenzió, amely segít megteremteni a harmóniát, ami a nőben is meglévő két pólust kiegyensúlyozza. A női létnek harmóniára törekvése párbeszédekben és zenében.


  • Ady-rítus (75 perc)

Szereplők: Kántor Zsuzsanna, Bánfi Kata, Válóczy Elek színművészek, Borzsák Réka
(zongora), Prokopius Andrea (hegedű)
Zenék: Vecsei, Brahms, Mozart
Zenei vezető és zeneszerző: Rossa László
Forgatókönyvíró, rendező: Halmy György

"Sorsunk, mint megfoghatatlan titok, mint vágyaink beteljesületlen valósága…..Mint olyan, amit annyiszor, de annyiszor megénekeltek már. És mi annyiszor dalra fakadva sirattuk el magunkat, hitünket, életünket, talán így könnyebb! Hisszük, minden jóra fordul, mégis hitetlenek vagyunk, megkövülve várunk egy jobb sorsra. Mintha nem lenne szabad akaratunk és éppen ezért nem függne tőlünk sok minden.
Sorsunk irányítója mi vagyunk? Vagy a Jóisten, vagy netán a szerelem?

45 perc

Szereplő: Bánfi Kata
Zenei közreműködő: Kiss Krisztián (furulyák, koboz, szaxofon)
Zeneszerző: Kiss Krisztián
Forgatókönyvíró-rendező: Halmy György

Ahogy egy költő föltárulkozik a színésznőnek és olyan titkokat árul el, amelyek az egyéniségét megváltoztatják. A változás egyre nyilvánvalóbb és egyre fontosabb számára. Ez út saját maga felé, és út ahhoz, hogy a költészet és Ady titkai megnyíljanak, mindez színtiszta varázslat. Kitárulkozás, tükör, az utak mind egyfelé vezetnek? A hang és a zene a lélek kapuját kinyitja, irányít, vezet, kormányoz.

- zenés rítusszínház Ady Endre nyomán (75 perc)

Szereplők: Kékkovács Mara / Bánfi Kata és Berényi Dávid színművészek,
Zongorán közreműködik: Borzsák Réka
Hegedűn közreműködik: Zámbó Judit
Zene: Kodály, Lavotta, operett dalok, népdalok és nóták
Zenei vezető és zeneszerző: Rossa László
Forgatókönyvíró, rendező: Halmy György

Adyt idézve "égből lopott magyar lelkű nóta" minden olyan zene, ami a történelmünket, múltunkat hozza elő mindennapjainkban játszi könnyedségű, fülbemászó dallamokkal. Keleti mentalitásunk, gyökereink kidaloltattak, a városi ember, a suszter fütyülte a huszadik század elejétől ez új, akkor vadonatúj dallamokat. Gyönyörű népdalaink mellett egyre nagyobb teret hódított magának több műfaj. Az egyik ilyen régebbi időkre visszavezethető zenei vonal a verbunk, a következő a népdalok, a kuruc nóták, a Dankó Pista és elődei által kialakított magyar nóta, az ezektől a dallamoktól nem idegen cigányzene és operett. E zenei műfajok különös módon hatottak egymásra és nagy ívű pályát futottak be, nem csak a magyar nyelvű területeken. Furcsa az a tény is, hogy mind a mai napig nem találták meg ezek a műfajok a lelkünket, szellemünket talán legjobban értő és dalokban megfogalmazó dalosunkat Ady Endrét. Pedig Ő a magyar költészet egyik legnagyobb dalos óriása, akinek a dalai szinte adják magukat ahhoz, hogy nagy mélységű múltunkat és vátesz módon megélt jövőnket a dalok segítségével megérthessük.

- VÁLASZÚTON - színházi rítusjáték Ady Endre és Radnóti Miklós műveire (90 perc)

Szereplők: Bánfi Kata és Berényi Dávid 
Zenei közreműködők: Borzsák Réka (zongora), Tóth Szabolcs (szitár)
Rendező, társulatvezető: Halmy György

"Ki hinné, hogy Ady és Radnóti bizonyos versei ugyanarról szólnak, tökéletesen összesimulnak, akár ha egy toll írta volna őket?
Apokaliptikus víziót festenek egy korról, mely nem csak a holocaust kora, de a mai jelen jellemzése is, pedig nekik akkor ez még távoli jövő. Prófétikus, zavarba ejtően személyes látomás, a tudatosan halálba készülők tisztánlátásával.
Válaszúton vagyunk. Mindennapi holocausztjaink megölhetnek, megmérgezhetik életünket. A világban megtörtént borzalom minden percünket ma újra, más módon ugyan, de át meg átszövi. 
Félünk kimondani a hétköznapokban, de lassan a gyilkos indulatok meghatározzák életünket.
Erről felelősséggel, nagy koncentrációval, megfelelő színházi közeget létrehozva illik szólni. 
Két olyan ember művei, prózája, versei alkotják a mű szöveges részeit, akik eddig egy színházi előadásban csak ritkán szerepeltek. Ismertségük nagy lehetőséget jelent, közönségvonzásuk meghatározó.
Szokatlan, a témát lényegében több műfajban, többféle módon megközelítve egymást kiegészítő egészet hozott létre az előadás rendezői-szerkesztői koncepciója. A színpadon a két színész mellett fontos szerepet játszó zongorista, gitáros és indiai szitáros közreműködésével fordulatos szituációk sora jön létre. 
A történelmi időkre visszatekintő darabban az ősi átok mai jelenlétét is hangsúlyozzuk, mely a Bibliában szereplő Azuba történetet kapcsolja össze mai életünkkel. A 41 verset tartalmazó produkció az előadáshoz írt zenékkel, dalokkal, táncos részekkel, különleges élményt ígér."
Halmy György

Színházi est Márai Füves könyv versei alapján egy szereplőre és egy hegedűsre

Szereplő: Benkő Nóra színművész
Hegedűn közreműködik: Baranyi Zoltán
Zeneszerző: Balázs Barnabás
Forgatókönyviró-rendező: Halmy György

Nem tudós könyv ez, csak olyan, amilyet az elemiben tanítanak. Aki írta, nem ismeri a feltétlen igazságot és nem röstelli, hogy téved a részletekben. Mert ember. Olyasféle lesz hát ez a könyv, mint a régi füves könyvek, melyek egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten.
S aki jobban tudja, mondja jobban!” Márai Sándor

Ady Endre feltámadt, és ott folytatja, ahol abbahagyta…
Az emberek életében talán előre elrendeltetett, hogy feltámadjanak.
 Célunk az, hogy a 140 éve született, és jövőre 100 éve hogy meghalt költőt, nem egyszerűen megünnepeljük , hanem költészetét és mítoszát előadásunk segítségével feltámasszuk, és az őt megillető módon emlékezzünk rá, és egyben újrafelfedezését elősegítsük.
Az esten elhangzó versek különös párbeszédek az istennel. Lehetőségek arra, hogy felfedezzük lényegünket és emberi gyarlóságainkat. Egy olyan templomalapító álma, aki tükröt tart nekünk, amiben megláthatjuk  ösztönös, állati mivoltunkat, és emberfeletti lehetőségeinket.

„Fekete ördög
/Gyí, gyí, csoda-ló/
Kerget a Gond, a
Fekete Ördög.
Fekete Ménen
/Gyí, gyí, csoda-ló/
Így jöttem ide.”

Mozgással, a zenével, és a tánccal segítjük elő azt a dinamikát, amely verseiben megjelenik, és amely életszemléletét átjárja.

Szereplők: Egyed Brigitta, Nagy Karina, Varga Ildikó, Berényi Dávid, Válóczy Elek
Zenei közreműködők: Borzsák Réka(zongora), Kiss Enikő(hegedű)
Látvány: Windisch László, Kiss Gábor
Forgatókönyvíró, rendező: Halmy György

 

A Sámántudás ma sorozat 2017. januárjában indult Halmy György kezdeményezésére, a Medve Színpad szervezésében, és művészeinek közreműködésével. Nem előzmények nélkül, hiszen már előtte is voltak témájukban ide köthető előadások.

„Terveink szerint az egész sorozat könyv, film, videó formájában kiadásra kerül. Akit érdekel, jelezze már most előre. Hiszen a program kb. félidejében járunk, terveink szerint jövő év közepén lezáródik a programsorozat első része. Az addig felvett, lejegyzett előadások a kiegészítő anyagokkal, beszélgetésekkel, illusztrációkkal terveink szerint egy első korszak végét jelenthetik. Ezen anyag az e témában kiadásra kerülő könyv, film alapja.”
(Halmy György)

Eddigi előadóink (az előadások sorrendjében): Nádor Judit Keya, Csáji László Koppány, dr. Kerezsi Ágnes, Mireisz László, Tordai Zsuzsa, Hoppál Mihály, Katona Zsuzsa, Nyeste Péter, László Ruth, Péterffy András, Rossa László, Somfai-Kara Dávid, Dr. Lakatos Zoltán, Kovács Juli, Molnár V. József, Dr. Szörényi László, Dibáczi Enikő, Grandpierre Atilla, Bástyai Frigyes, Szathmáry Botond, Dr. Prokopp Mária, E. Csorba Csilla, Dr. Pressing Lajos